ma giam gia monkey junior

Monkey Junior bài 3 khoá 3 cấp độ dễ


Ngày 05/09/2019


Trâm Anh học Monkey Junior bài 3 khoá 3 cấp độ dễ chương trình Anh Mỹ
Tiếp tục bài học hôm trước hôm nay bé  học một số từ thuộc về các chủ đề là Hành động(Action) và màu sắc (Colors)


Phần hành động Actions: pick, catch, put, grab

Phần Màu sắc Color: màu xanh lá cây, màu tím, màu cam, màu nâu

Phonics Đánh vần với âm S,s: sad, six, seal, saw

,

Một số hình ảnh trong bài học


monkey junor mau xanh

Màu xanh lá câymàu tím

monkey junor sad

Sad

monkey junor catch
Catch