ma giam gia monkey junior

Monkey Junior Bài 5 khoá 3 cấp độ dễ


Ngày 07/09/2019


Hôm nay bé Trâm Anh tiếp tục hành trình chinh phục tiếng Anh bản xứ với Monkey Junior.


Bài học hôm nay bé học là bài học số 5, khoá 3, cấp độ dễ chương trình Anh Mỹ.

Nội dung bài học 5 vẫn là các chủ đề là Hành động(Action) và màu sắc (Colors)


Phần hành động Actions bé học các tử: take, drop, lift

Phần Màu sắc Color bé học các màu: black, red, white, 

Phần Sight word bé học các từ sure, them, what, said,

Phonics Đánh vần với âm a, A: axe, pan, pat, add, rad


Một số hình ảnh trong bài học


monkey junor sure

Mẹ chắc chứ (Sure)Em đọc theo từ Axe

monkey junor ham

Em đọc từ ham

monkey junor sightword
Em học phần Sight word

Ba mẹ tìm hiểu thêm về chương trình 
MONKEY JUNIOR tại đây